Risico Inventarisatie en Evaluatie

De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is sinds 1 januari 2004 verplicht voor alle ondernemingen (uitgezonderd ZZP-ers, oftewel Zelfstandigen Zonder Personeel). Elk bedrijf met personeel moet (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Dit onderzoek heet een RI&E en moet schriftelijk worden vastgelegd.

Een verplicht onderdeel van de RI&E is het Plan van Aanpak. In het Plan van Aanpak geeft de werkgever aan binnen welke termijn het bedrijf concrete maatregelen neemt tegen de geïnventariseerde risico’s, en wat deze maatregelen opleveren.

De wet verplicht dat de RI&E door een gecertificeerde arbodienst/deskundige getoetst wordt. Deze deskundige kijkt of alle risico’s op de lijst staan, of de situatie in het bedrijf goed is weergegeven en of de laatste normen en richtlijnen zijn gebruikt. Brandpreventie.com kan u bijstaan in het opstellen en toetsen van RI&E’s.

De uitkomsten van de RI & E geven tevens het restrisico weer. Het restrisico is de maatstaf voor de omvang en de taken van uw bedrijfshulpverlening

Brandpreventie.com Twitter        Brandpreventie.com Facebook           Brandpreventie.com LinkedIn