Ontruimingsoefening

Ontruimingsplannen dienen jaarlijks beoefend te worden door middel van een ontruimingsoefening. Door gebruik te maken van onze ervaring op dit gebied krijgt u een objectieve beoordeling van procedures en het optreden van de bedrijfshulpverleningsorganisatie.

Werkwijze

  1. Het scenario wordt van te voren met u besproken
  2. Daadwerkelijke oefening met uitgebreide mogelijkheden zoals bijvoorbeeld rook, vlamsimulatie en eventueel een Lotus slachtoffer.
  3. Korte nabespreking met de BHV-organisatie
  4. Het opstellen van een evaluatieverslag t.b.v. het logboek
  5. Optioneel: bijstellen procedures in het ontruimingsplan n.a.v. de oefening

Brandpreventie.com Twitter        Brandpreventie.com Facebook           Brandpreventie.com LinkedIn